GARANCIJA I REKLAMACIONI ZAPISNIK

Za kvalitet robe odgovoran je proizvođač.

Reklamacija na kupljeni rezervni deo može se podneti u roku od 6 (šest) meseci od dana kupovine usled nedostatka na rezervnom delu koji je nastao, isključivo ukoliko je ugrađen od strane za to ovlašćenog servisa.


Reklamacija na fizičko oštećenje robe nastala usled nestručnog rukovanja neće se uzeti u razmatranje.


Postoji uslov garancije vezano za elektronske uređaje ili uređaje koji poseduju elektronske komponente, a koji podrazumeva da je prilikom podnošenja reklamacije pored reklamiranog dela neophodno dostaviti izveštaj o grešci odštampan sa dijagnostičkog uređaja, jer će u suprotnom reklamacioni zahev biće odbijen kao nevažeći.


Lomljive artikle šaljemo brzom poštom isključivo na saglasnost i odgovornost kupca, te u slučaju štete ne primamo reklamacije.


Za podnošenje reklamacije pored rezervnog dela koji se reklamira, neophodno je priložiti fakturu i pravilno popunjen reklamacioni zapisnik.